pl ru 
Wyszukiwarka
 

Warunki udziału i zgłoszenie na szkolenia

 Warunki zgłoszenia i udziału w szkoleniach.

 1. Podstawowym warunkiem udziału w szkoleniach otwartych jest wysłanie wypełnionego formularzu zgłoszeniowego na adres kursy@ecz-otwock.pl lub fax 22 7103179 przynajmniej 14 dni przed rozpoczęciem danego kursu.
 2.  
 3. Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest wpłata pełnej kwoty min. 30 dni przed rozpoczęciem kursu - decyduje data zaksięgowania kwoty. Po zaksiegowaniu wpłaty osoba zostaje wpisana na listę uczestników.

 4. Europejskie Centrum Zdrowia Otwock zobowiązuje się do ustnego lub pisemnego powiadomienia osoby o wpisaniu na listę uczestników.

 5. O rezerwacji miejsc na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc na dany kurs Organizator może zaproponować inny termin.

 6. Uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych przez Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Sp. z o.o., ul. Żytnia 16 lok. C, 01-014 Warszawa.

Warunki rezygnacji ze strony uczestnika, zmiana rezerwacji, osoby zastępcze.
Przed rozpoczęciem kursu osoba, która dokonała wpłaty posiada możliwość rezygnacji z uczestnictwa w kursie. Oświadczenie o rezygnacji Organizator przyjmuję jedynie w formie pisemnej. Datą złożenia rezygnacji jest data wpłynięcia jej do biura organizatora.
Jeżeli osoby zrezygnują z kursu bądź nie rozpoczną udziału w kursie z powodów niezależnych od organizatora obowiązani są pokryć koszty rezygnacji w wysokości ustalonej na poniższych zasadach:

 1. Rezygnacja z udziału w kursie w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem kursu skutkuje zwrotem 60% wartości kursu. Rezygnacja w terminie powyżej 14 dni od dnia rozpoczęcia kursu skutkuje zwrotem całej kwoty.
 2. Rezygnacja z udziału w kursie w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem kursu skutkuje brakiem zwrotu wpłaconej kwoty. 
 3. W przypadku nieobecności na kursie bez wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji, kwoty wpłacone za udział nie będą zwracane.
 4. Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie wymiennie innej osoby niż ta, która wniosła formularz zgłoszeniowy oraz poniosła opłatę. Warunkiem zmiany uczestnika jest pisemne poinformowanie Organizatora o zmianach z obowiązkowym wypełnieniem formularza zgłoszeniowego osoby występującej w zastępstwie nie krócej niż 3 dni przed rozpoczęciem kursu. W innym przypadku zamiana osób nie będzie uznana, co spowoduje brakiem zwrotu wpłaconej kwoty.
 5. Organizator ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń. W przypadku odwołania kursu Organizator zobowiązuje się do:

a) Ustnego lub pisemnego powiadomienia osób, które zostały wpisane na listę uczestników,
b) Do zwrotu wszelkich wpłaconych kwot bez potrąceń,
c) Do zaproponowania innego, dogodnego terminu kursu.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia do pobrania TUTAJ